Seijuro Akashi from Kuroko's Basketball. Story & art by Tadatoshi Fujimaki. VIZ Media/Shueisha.

Seijuro Akashi from Kuroko’s Basketball. Story & art by Tadatoshi Fujimaki. VIZ Media/Shueisha.