Sadako vs Kayako Director: Kôji Shiraishi Cast: Mizuki Yamamoto, Tina Tamashiro, Aimi Satsukawa, Misato Tanaka, Masahiro Komoto, Masanobu Ando, Runa Endo 2016

Sadako vs Kayako

Director: Kôji Shiraishi
Cast: Mizuki Yamamoto, Tina Tamashiro, Aimi Satsukawa, Misato Tanaka, Masahiro Komoto, Masanobu Ando, Runa Endo
2016