Barakamon vol 5 by Satsuki Yoshino, Yen Press 2015

Barakamon vol 5 by Satsuki Yoshino, Yen Press 2015