Sakura Haruno from Naruto. Story & Art by Masashi Kishimoto. VIZ Media/Shueisha.

Sakura Haruno from Naruto. Story & Art by Masashi Kishimoto. VIZ Media/Shueisha.