Barakamon, volume 2. Satsuki Yoshino, Yen Press 2015.

Barakamon, volume 2. Satsuki Yoshino, Yen Press 2015.