Yona, Akatsuki no Yona. © Mizuho Kusanagi, Hakusensha/Akatsukino Yona Production Committee

Yona, Akatsuki no Yona. © Mizuho Kusanagi, Hakusensha/Akatsukino Yona Production Committee