Kenshin, Rurouni Kenshin - © N.Watsuki,Shueisha/Fuji-TV,Aniplex Inc.

Kenshin, Rurouni Kenshin – © N.Watsuki,Shueisha/Fuji-TV,Aniplex Inc.