Hokuto No Ken, Seikimatsu Kyūseishu Densetsu: Hokuto no Ken, 世紀末救世主伝説 北斗の拳, Toei, 1984, from Buronson & Hara Tetsuo

Hokuto No Ken, Seikimatsu Kyūseishu Densetsu: Hokuto no Ken, 世紀末救世主伝説 北斗の拳, Toei, 1984, from Buronson & Hara Tetsuo