Naruto Uzumaki, Sakura Haruno & Sasuke Uchiha from Naruto. Original Story & Art by Masashi Kishimoto. Studio Pierrot, 2002-2007.

Naruto Uzumaki, Sakura Haruno & Sasuke Uchiha from Naruto. Original Story & Art by Masashi Kishimoto. Studio Pierrot, 2002-2007.