Naruto Uzumaki & Hinata Hyuuga from Naruto. Story & Art by Masashi Kishimoto. Shueisha, 2014.

Naruto Uzumaki & Hinata Hyuuga from Naruto. Story & Art by Masashi Kishimoto. Shueisha, 2014.