Son Wukong, Tsukioka Yoshitoshi, wikimedia uploads, public domain

Son Wukong, Tsukioka Yoshitoshi, wikimedia uploads, public domain