Barakamon_V1, Satsuki Yoshino, Yen Press Oct. 2014

Barakamon_V1, Satsuki Yoshino, Yen Press Oct. 2014