Yotsuba&!, よつばと! Yotsuba to!, Kiyohiko Azuma, Yen Press, ADV

Yotsuba&!, よつばと! Yotsuba to!, Kiyohiko Azuma, Yen Press, ADV