Keke Palmer. IMDb. 17 June 2014.

Keke Palmer. IMDb. 17 June 2014.