Tenkuu no Inu, Go Nagai, Kodansha, 2004

Tenkuu no Inu, Go Nagai, Kodansha, 2004